Marlena Zynger poetka, członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKS, Słowiańskiej Akademii Literatury oraz Movimiento Poetas del Mundo; autorka czterech tomów poetyckich („każdemu wolno mówić”, „czas śpiewu kobiety. odsłona pierwsza”, „do-tykanie/tick-touching”, „dwa maty”) i wielu publikacji w pismach literackich w Polsce i za granicą; laureatka XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO; Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości; Redaktor Naczelna Kwartal-nika Literacko-Kulturalnego „LiryDram". Strona w przebudowie
zyngermedia@gmail.com